حمایت مالی

حمایت مالی از نمایشگاه در 3 سطح طلایی، نقره ای و برنزی، رتبه بندی شده است و حداکثر تعداد حامیان طلایی، نقره ای و برنزی به ترتیب3، 4 و 5 سازمان، موسسه و شرکت می باشد.

خواهشمند است متقاضیان حمایت مالی از نمایشگاه برای دریافت اطلاعات بیشتر با ستاد برگزاری، تماس حاصل فرمایید./