جزئیات اطلاعیه

اطلاعیه شماره9- فرآیند ثبت نام و جانمایی اعضاء محترم استصنا

1398/5/17

نظر به حمایت و حضور انجمن در نمایشگاه ­های بین­ المللی صنایع پایین­ دستی نفت و صنعت گاز ایران، خواهشمند است برای مشارکت در نمایشگاه ­های فوق الذکر و انجام ثبت نام و جانمایی غرفه­ های تخصیصی با ستاد برگزاری از طرق زیر تماس حاصل فرمایند.

مزید اطلاع نمایشگاه­ های اشاره شده در تاریخ 5 تا 8 شهریورماه جاری در مرکز بین ­المللی شهرآفتاب برگزار خواهد شد.

gasshow.ir

irandownstream.com

02632548991,93

 

                          ستاد خبری

اولین نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی نفت ایران

دانلود